Štandardné vybavenie – Vizualizácie

Štandardné zariadenie bytov: bezpečnostné vstupné dvere, interiérové dvere, podlahy, obklady a dlažby v kúpeľni a wc, sanita v kúpeľni a WC. Súčasťou vybavenia bytov nie sú el. spotrebiče a nábytok.

Technická špecifikácia

KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM STAVBY

Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené železobetónovými doskami hrúbky 200 mm z betónu triedy C25/30, ktoré sú uložené na nosných murovaných, resp. železobetónových stenách.

Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené murovanými obvodovými nosnými stenami hrúbky 300 mm a murovanými vnútornými nosnými stenami hrúbky 300 mm

OBVODOVÉ STENY A MURIVO

Obvodové steny sú tvorené murovanými obvodovými nosnými stenami z keramických tvaroviek o hr. 300 mm.

DELIACE PRIEČKY 

Medzibytové deliace priečky sú murované z akustických keramických tvaroviek hr. 300 mm.

Deliace priečky medzi komorami na chodbe – sádrokartónové priečky hr. 80 mm

ZATEPLENIE BUDOVY

Zateplenie budovy minerálnou tepelnou izoláciou MV hr. 180mm v rámci systému ETICS.

DELIACE PRIEČKY INTERIEROVÉ

Interiérové deliace priečky sádrokartónové hrúbky 115 mm a 80 mm. Priečky pre kotvenie kuchynskej linky sádrokartónové hrúbky 140 mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN

Na železobetónové konštrukcie, murované priečky bude použitá jednovrstvová vápennocementová vnútorná strojová hladená omietka s dvojitým náterom bielej farby.

OKNÁ

Plastové okná, 5-komorový rám farby biela / antracit – exteriér, izolačné trojsklo.

DVERE

Vstupné dvere do bytov sú protipožiarne PU EI 30/D3  bezpečnostné triedy 2 s rámovou kovovou zárubňou, jednokrídlové, otváravé, povrchová úprava CPL laminát, kovanie bezpečnostné z exteriérovej strany guľa z interiérovej strany kľučka, zárubňa oceľová s tesniacim (tlmiacim) profilom,  nerezový prah, priezorník, bezpečnostný zámok

INTERIEROVÉ: (podľa výberu štandardu) jednokrídle dvere, plné, hladké, obložková zárubňa, kovanie – kľučka/kľučka, dózický zámok

DVERE DO KOMORY NA CHODBE: drevené dvere vnútorné plné, CPL laminát, protipožiarne PU EI +C 30/D3, kovová zárubňa, prah, kovanie kľučka/kľučka, zámok vložkový, samozatvárač

PODLAHY A OBKLADY

VSTUPNÉ PREDSIENE, OBYTNÉ MIESTNOSTI: Laminátová podlaha hr.7mm Sokel a prechodové lišty v obytných miestnostiach

KÚPEĽNE A WC: keramická dlažba s rovnobežnými škárami, škáry vo farbe dlažby. Obkladané sú exponované steny do výšky 2000mm a predstena s umývadlom 1200mm. V samostatnom WC obklad predsteny do výšky 1200mm.

BALKÓNY: brúsený betón

KOBKY: cementový poter s protiprašným náterom

SPOLOČNÉ PRIESTORY: záťažová protišmyková gresová dlažba hr. 8 mm

KUCHYNSKÁ LINKA

Dodávka a montáž kuchynskej linky nie je súčasťou vybavenia.

VÝŤAHY

kapacita  8 osôb, nosnosť 630kg

VYKUROVANIE

Dodávka tepla je zabezpečovaná závesnými kondenzačnými kotlami na zemný plyn umiestnenými v samostatnej plynovej kotolni bytového domu v kombinácii so systémom slnečných kolektorov a solárnej stanice. Teplonosné médium t.j. vykurovacia voda je od jednotlivých zdrojov tepla privedená cez hydraulický stabilizátor do združeného rozdeľovača a zberača ÚK a následne do systému ÚK a na ohrev TV. Pre zabezpečenie tepelnej pohody v objekte je navrhnutý teplovodný vykurovací systém s núteným obehom teplonosného média o teplotnom spáde 80/60°C.

Jednotlivé byty budú napojené na bytové rozdeľovacie stanice. Spotrebované teplo v jednotlivých bytoch bude merané pomocou kompaktného merača spotreby tepla.

V bytoch budú osadené vykurovacie oceľové doskové telesá,

v kúpeľni rebríkové vykurovacie telesá s elektrickým vykurovacím telesom

VZDUCHOTECHNIKA

Hygienické priestory – nútené odsávanie radiálnym ventilátorom

Kuchynské linky – príprava pre pripojenie cirkulačného digestora v rámci kuchynskej linky, ktorý bude umiestnený nad šporákom.

Byty – vetranie bytov bude zabezpečené lokálnymi rekuperačnými jednotkami

PRÍPRAVA TEPLEJ VODY

V objekte je  navrhnuté teplovodné vykurovanie, teplo sa získava kondenzačnými kotlami na zemný plyn umiestnenými v samostatnej plynovej kotolni v kombinácii so systémom slnečných kolektorov a solárnej stanice. Teplonosné médium t.j. vykurovacia voda je od jednotlivých zdrojov tepla privedená cez hydraulický stabilizátor do združeného rozdeľovača a zberača ÚK a následne do systému ÚK a na ohrev TV.  Spotreba teplej vody bude meraná vodomerom, ktorý bude umiestnený v inštalačnej šachte v rámci bytu.

VODA

Prívod teplej a studenej vody v plánovanej pozícii zariaďovacích predmetov, príprava pre pripojenie práčky, vodomery budú umiestnené v inštalačnej šachte v rámci bytu.

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Odvodné potrubie jednotlivých zariaďovacích predmetov, práčky a kuchynského drezu vedené v inštalačných jadrách a predstenách.

ZARIAĎOVACIE PREDMETY ZDRAVOTECHNIKY

Zariaďovacie predmety budú z bielej keramiky okrem vane, ktorá bude plastová. Závesné WC so zabudovanou nádržkou a splachovacím tlačítkom.

Batérie v bytoch sú navrhnuté zmiešavacie pákové, stojankové v prevedení chróm.

SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA

V bytoch sú osadené rozvádzače. Zásuvky 230V a vypínače sú umiestnené vo všetkých obytných miestnostiach a kúpeľni. V priestoroch kuchynskej linky bude riešená len príprava obsahujúca prívody pre 230V. Vývody na pripojenie osvetlenia jednotlivých miestností v byte. Fakturačné meranie bude umiestnené mimo priestory bytov.

SLABOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA

Štrukturovaná kabeláž – optika:

Optické káble v bytoch budú ukončené optickou zásuvkou s predinštalovaným optickým káblom, ktorý je vedený v ochrannej rúrke pod omietkou. Druhý koniec optického kábla sa ukončí v byte pod bytovým el. rozvádzačom v krabici pri podlahe, kde sa privedie optický prípoj od zriaďovateľa siete.

Do rozvádzača výťahu sa privedie optický kábel podľa požiadaviek dodávateľa výťahu.

Domáce dorozumievacie zariadenie – DDZ:

Pre ovládanie vstupu do bytu bude vybudovaný elektrický vrátnik. Vnútorné tablo domáceho vrátnika bude umiestnené pri vstupe do bytov, vonkajšie tlačítkové tablo, ktoré sa skladá z audio modulu a modulu čítačky kľúčeniek sa umiestni pri vchode do bytovky. Z tlačikového tabla sa pripojí elektrický zámok.

Poznámka: Budúci predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu v technickom popise tohto dokumentu a nahradenie zariadení resp. materiálu v porovnateľnej kvalite.