Podpora umeleckých, športových a benefičných projektov je nám blízka. Aj v prvom polroku tohto roka sme podporili prostredníctvom developera projektu Kasárne Brezno – spoločnosti Istrofinal – viacero podujatí určených pre širokú verejnosť.

Našu ponuku bytov sme rozšírili o ďalších 36 bytov v srdci Brezna. Spustili sme predpredaj bytov v dome C…