Úspora energií v novostavbe a nízke náklady na prevádzku a údržbu dokážu vyvážiť rozdiely v počiatočných obstarávacích cenách novostavieb oproti starším bytom.